Sidebar

Среща между представители на КНСБ и „Агрополихим” АД

На 6 октомври 2016 бе проведена поредната среща по поект “Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“.Тя бе с мениджмънта на „Агрополихим ”АД в лицето на изпълнителен директор Инж.Красимир Бербенков  и неговия екип:  инж. Мартин  Монев, Величко Великов, Живко Желев, Гергана  Димитрова  и Мартин Мартинов.

Президентът на КНСБ-Пламен Димитров представи проекта,  неговите цели, основни задачи и очаквани резултати, партньори.  

Той подчерта, че идеята на проекта е в контекста на отношенията между бизнеса на глобално ниво. През последните 10-15 години, на глобално ниво всички големи корпорации започват да проявяват внимание към веригите си от доставки по различен начин. Днес има около 10000 Кодекси на поведение в МНК и техните филиали, немалка част от тях ориентирани и към веригите от подизпълнители и доставчици. Днес има действащи повече от 100 Глобални споразумения между глобалните корпорации и глабалните синдикати, с клаузи  насочени също в тази посока. Мисълтта е насочена към решаване на проблема, как да се разпространят стандартите постигнати от „големите” и да се наложат на „малките”. Това е трудна задача, но е важно да се прояви желание и воля – това е и цел на проекта. С реализъм трябва да си дадем сметка, че без ресурси, без инвестиции МСП трудно биха се справили с тази задача, но е важно да се очертае тенденция в тази насока, включително и в България. Това е обща отговорност и на бизнес и на синдикати и това е мотивът ни да партнираме с КРИБ и БСК при реализацията на този проект. Важно е не само да се подобри бизнес средата , но и да се появи мелание на българите да остават и да работят в България, защото един от основните ни проблеми като нация е демографския проблем.

Пл.Димитров очерта и конкретните очаквания за сътрудничество с „Агрополихим”АД при осъществяването на проекта.

Инж.Красимир Бербенков – изпълнителен директор на „Агрополихим” АД поздрави КНСБ и партньорите по проекта за избора  на темата и с поставените цели. За него „изсветляването” на бизнеса на МСП е добра цел – това ще им даде възможност  да повишат своята конкурентоспособност. Важно е добре да се идентифицира областта на подизпълнителите и доставчиците.В практиката ни за нас е важно е кой всъщност е подизпълнителят /например в строителните  дейности/. Имаме строги  изисквания подизпълнителят да не прехвърля  работата на „друг” под-под изпълнител. Изискваме да се декларира, ако подизпълнителят има подизпълнител.

Инж. .Бербенков  изведе и друга приоритетна за компанията тема  - проблемът с кадрите и тяхната квалификация . „Имаме политика за учене през целия живот. Това е важна за нас тема и тя, мисля, е в посока и с целите на проекта. „Рестартът” – за нас започва от образованието – бъдещите иновации започват от там.”

Президентът  Димитров пое ангажимент да предостави разработка на КНСБ за „Учене през целия живот” и за „Бъдещето на труда.” Подчерта и това, че е подкрепя  идеята за изграждане на ЦПО в „Клъстерите”.


№: BG05M9OP001-1.012-0001

Вход за потребители

Партньори