Sidebar

Среща между представители на КНСБ и Кох и ноор Хемусмарк

Днес 04.10.2016, в гр. Бургас се проведе среща между представители на КНСБ и Кох и ноор Хемусмарк като част от кампанията по Проект  BG05M9OP001-1.012“Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На срещата от страна на ръководството присъстваха Финансовият директор на предприятието и Специалиста по човешки ресурси. Председателят на синдикалната организация в предприятието също присъства на срещата СО.

На срещата двете страни обсъдиха приложимата законова и под-законова нормативна рамка, образците и стандартите в предприятието както и приложимите за доставчиците и под-изпълнителите добри практики.


№: BG05M9OP001-1.012-0001

Вход за потребители

Партньори