Sidebar

Покана за дистанционно обучение на заети в малки и средни предприятия

В периода март – септември 2018 г. имате възможност да включите безплатно Ваши работници и служители в поредица от дистанционни обучения, организирани от КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ по проект „Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании” , съфинансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Какво предлагаме:

  • Обученията са безплатни за Вас. Те са съфинансирани от ЕС;
  • Провеждат се в дистанционна форма, което дава възможност на обучаемите да участват в удобно за тях време, без да се налага да се отделят от работния процес. Те се осъществяват чрез електронната обучителна платформа на КНСБ. Необходими се само на 16 учебни часа за запознаване и усвояване на материала , но не е необходим престой в платформата през цялото време.
  • Даваме Ви възможност да участвате в европейски проект, което е важен компонент от представянето на лицето на фирмата Ви.
  • Служителите Ви ще развият уменията си и ще подобрят компетенциите си , което ще им помогне да се справят по-успешно в ежедневната им работа.

Колко служители мога да включа в обучението?
Имате възможност да включите до 10 служители в по 1 курс на обучение.

Какви курсове предлагаме?
Забележка: Всеки курс се състои от няколко модули
Можете да разгледате предлаганите от нас курсове с кратко описание в секция „Модул за професионално развитие и компетенции” на следния линк:

http://platforma.dostoentrud.org

Трудови и осигурителни отношения
Основи на трудовото право
Същност и законодателна уредба на трудовите отношения,
Разрешаване на индивидуални трудови спорове
Основи на осигурителното право; Същност и законодателна уредба на осигурителните отношения

Безопасност и здраве при работа
Нормативна база
Задължения за осигуряване на БЗУТ
Оценка на риска
Култура на безопасността

Разработване и управление на проекти
Основни стъпки при разработването и управлението на проекти
Бюджет и финансово управление на проекти.
Програмен период 2014-2020 г. Обществени поръчки по проекти, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Управление на времето
Добрият мениджър.
Ефективност и ефикасност.
Принцип на Парето.
Къде отива времето ни?.
Как да се справим с нещата, които ни губят времето?.
Съставяне на списъци със задачи.
Делегиране.
Ефективно управление на времето

Управление на човешките ресурси
Система, процеси и дейности по УЧР
Политики, процедури и практики в УЧР
Фирмена култура

Управление на стреса
Стресът - основни причини, превенция и управление.
Безопасност на работното място – стрес, насилие и тормоз.
Оценка на риска при стрес

Предприемачество и иновации
Предприемачество
Как да превърнем идеята в продукт?
Иновации
Иновативност и предприемачество

Управление на конфликти
Същност и причини за възникване на конфликта.
Стадии, нива и последици на проявление на конфликтите.
Стратегии за управление на конфликти


Кога започват следващите курсове?
Всеки курс се провежда по 1 или 2 пъти в месеца и имате избор между следните дати за начало: 19 март, 2018 г., 16 април, 2018 г., 02 май, 2018 г., 16 май, 2018 г., 04 юни, 2018 г., 18 юни, 2018 г., 02 юли, 2018 г., 16 юли, 2018 г.

Какво да направя, за да включа служители в курсовете?
1. Трябва да подпишете „Споразумение” за дистанционно обучение
2. Да подадете заявка за участие на обучаеми в курс или списък с желаещи с имена и e-mail адреси на участниците за участие на следния e-mail адрес:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
3. След одобрение от наша страна на участниците, всеки от тях трябва да се регистрира самостоятелно в платформата за обучение на следния линк:
http://platforma.dostoentrud.org/edu/
Там всеки участник ще бъде поканен да избере курс, в който иска да участва, дата, от която иска да се включи и да попълни Анкетна карта с лични данни.
4. След регистрацията, всеки участник ще получи потребителско име и парола за достъп до учебните материали
При успешно завършване на курс, всеки участник получава Сертификат
За допълнителна информация може да се свържете с нас по следния начин:

Контакти:
02 40 10 619;
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


№: BG05M9OP001-1.012-0001

Вход за потребители

Партньори