Sidebar

В Плевен - ръководството на КНСБ се срещна със 140 синдикалисти

На 10 октомври - 2016 г. в зала „Плевен“ в едноимения град се състоя разширено заседание на РС на КНСБ. В него взеха участие инж. Пламен Димитров – президент на Конфедерацията,  Пламен Нанков – вицепрезидент, Николай Недев – изпълнителен секретар, Янчо Андонов – председател на РС на КНСБ в Плевен и 140 синдикалисти. По време на заседанието бяха дискутирани актуални теми свързани със социално-икономическата ситуация в страната и конкретно с увеличаване на доходите на трудещите се,  с ниския демографски прираст и други теми.

На пресконференция в Плевен лидерът на КНСБ Пламен Димитров каза, че средната заплата на лекари, учители, инженери, квалифицирани майстори от държавния сектор, както и в частни фирми, трябва да стане поне 1000 - 1200 лева.

Той подчерта, че за последните 4 години реалната средна работна заплата се е увеличила с около 32 %, което обаче не е достатъчно и затова от КНСБ ще искат увеличение от 8 до 12 % през следващата 2017 г.

Според Димитров, за целта е необходима и нова данъчна политика, която да бъде премислена на средноевропейско ниво.

По време на посещението си в гр. Плевен ръководството на КНСБ посети няколко мултинационални компании, развиващи дейност на територията на общината. С това бе даден старт и в този регион на Националната кампания „ Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“.  Идеята на кампанията беше приета позитивно при срещите в посетените предприятия.


№: BG05M9OP001-1.012-0001

Вход за потребители

Партньори