Sidebar

Стартира Кампания за достоен труд и права в предприятията на подизпълнителите

Днес, 04.10.2016г, стартира национална кампания за „Достоен труд на доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“. Това е проект, който ще се осъществява от КНСБ в партньорства с БСК и КРИБ.

Стартът на кампанията беше даден с посещението на компания „Сименс” АГ от екип на КНСБ, воден от президента на Конфедерацията - Пламен Димитров и с участието на вицепрезидента Пламен Нанков, Николай Недев – изпълнителен секретар и Екатерина Рибарова – научен секретар на ИССИ, заедно с активното участие на изпълнителния директор на КРИБ Евгени Иванов. На срещата бяха направени конструктивни предложения, с цел да се установи бъдещо партньорство с мултинационалната компания и нейните доставчици и подизпълнители.

В рамките на проекта, екипи на КНСБ, БСК и КРИБ, чрез посещения в големите фирми  и  чрез проучване и консултации в малки и средни предприятия от  техните вериги за доставки,  ще способстват да се подобрят условията на труд и  да се повиши качеството на работните места, на заетите в подизпълнителите и доставчиците на големите фирми. Акцентът е усъвършенстване на системите и механизмите за подпомагане прилагането на трудови, осигурителни, финансови и екологични стандарти, установени в мултинационални компании (МНК) и другите големи фирми.

Фокусът на проекта са малките и средни предприятия - част от веригите на доставки на МНК и големи фирми. В България оперират повече от 120 МНК, като не малка част от тях са си изградили вериги за доставки – на първо и следващо ниво. Голям брой големи български фирми също имат своите вериги за доставки в България – т.е. от тях зависят множество малки и средни фирми и те косвено генерират заетост.

В същото време значителна част от малките и средни предприятия, които са участници във веригите за доставки на големи фирми изпитват сериозни затруднения в своята дейност: силна конкуренция; зависимост от поръчки; затруднения при самостоятелно намиране на пазари, на капитали и инвестиции и от данъчни тежести. Те имат затруднения при осигуряване на адекватно обслужване на бизнеса и потребителите, при намиране на подходящ и квалифициран персонал; трудности при спазване на трудовите и осигурителни права.

Ето защо проектът на КНСБ заедно с КРИБ и БСК е ориентиран към подпомагане на работодателите и наемните работници в предприятията от веригите за доставки на МНК и големи български фирми, като се предвижда да се предоставят консултативни материали и се осъществят консултации и обучения по различни икономически, социални, екологични въпроси в контекста на отрасловите специфики на подизпълнителите и доставчиците и добрите практики на компаниите, които са техни възложители.


№: BG05M9OP001-1.012-0001

Вход за потребители

Партньори