Sidebar

Посещение в "Лукойл Нефтохим Бургас" АД

Изпълнението на проект "Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании" продължава с поредното посещение, този път в "Лукойл Нефтохим Бургас" АД.

Освен екипът на КНСБ , ръководен от Пламен Димитров в срещата взеха участие Сергей Андронов - Председател на Управителния Съвет на "Лукойл Нефтохим, Росен Григоров - Директор по персонала и административните въпроси на "Лукойл Нефтохим Бургас"АД и Павлин Ваковски - Президент на Синдикат на Българските Нефтохимици Лукойл.

Пламен Димитров представи проекта очерта и конкретните ни очакванията от провежданата среща в Лукойл, а именно, сътрудничество и участие на компанията в проекта

Сергей Андронов изрази становище, че предприятието има високи изисквания за качество и безопасност при работа  и при наемане на подизпълнители те получават тук - на площадката инструктаж по спазване на изискванията за безопасност при работа, което за Лукойл е приоритет.

Дружеството осъществява своята дейност съобразно приет Етичен бизнес кодекс на ОАО "ЛУКОЙЛ", който съдържа правила за бизнес поведение, етични норми на взаимоотношения и приоритетни въпроси в областта на бизнес етиката.

В прилагания в "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД Социалния кодекс на ОАО "ЛУКОЙЛ", са заложени корпоративните ценности като: поддържане на висок жизнен стандарт, силни социални гаранции, създаване на условия за професионално израстване и кариерен ръст на младите хора, грижа за ветераните нефтохимици и др.


№: BG05M9OP001-1.012-0001

Вход за потребители

Партньори