Sidebar

Среща между представители на КНСБ и ”Нестле - България” АД

В изпълнението на дейности по проект "Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании"  в централатана КРИБ бе проведена среща с ръководството на „Нестле - България ” АД.

В срещата участие взе екипът на КНСБ, ръководен от президента Пламен Димитров, КРИБ бе представлявана от изпълнителния й директор Евгений Иванов и Галя Петрова - Директор РП от , а от страна на „Нестле България ” АД участие взеха Емануел Артур – изпълнителен директор, Аделина Костова - Мениджър ЧР, Евгения Чунова - Директор Логистика, Нели Ангелова - Корпоративни връзки

Евгений Иванов обяви, че пред ръководството на „Нестле България ” АД – член  на   КРИБ, ще бъде представен проект на КНСБ и отбеляза, че никак не е случайно партньорството на  КРИБ и КНСБ по реализацията на този проект, предвид това , че КНСБ е най-голямата и представителна организация на работниците и служителите в България, с ясна визия по третираните в проекта проблеми, а в КРИБ членуват най-големите компании, които оперират в зоната на „светлия” бизнес. Двете организации имат вече традиции в партнирането по подобен проект на КРИБ от преди година. Сътрудничеството между партньорите по проекта е насочено за подобряване на бизнес средата и постигане на баланс в отношенията между поделенията на МНК.

Пламен Димитров представи проекта и  очерта конкретните  очакванията от провежданата среща. Имайки предвид информацията  за корпоративната култура на „Нестле” и практики на поведение той  предложи на ръководството на компанията в България да се включи в проекта, 

Евгения Чунова изрази мнение, че проучванията на КНСБ, по повод проекта, за „Нестле” са точни. Компанията има има Кодекс на поведение, ориентиран към доставчиците. Има дейности, стандарти, правила за действие, насочени в следните области: правата на човека, здравословни и безопастни условия на труд и околна среда.

Аделина Костова сподели добър опит  с доставчиците и подизпълнители по отношения действия за овладяване на младежката безработица, които имат добър резултат – свързани със стажуване, подготовка за успешни интервюта при кандидатстване за работа и др. Пл.Димитров коментира, че тези дейности са добри и  биха имали отношение към друг сегмент на проекта, отнасящ се до  описание на отраслова/браншова специфика и опит.


№: BG05M9OP001-1.012-0001

Вход за потребители

Партньори