Sidebar

Среща между представители на КНСБ и ръководството на предприятие ПМУ АД София

На 04.10.2016, в гр. в рамките на проект № BG05M9OP001-1.012 “Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“, се проведе посещение и среща с ръководството на предприятие ПМУ АД София.

На срещата от страна на ръководството присъстваха изпълнителният и техническият директор на предприятието.

На срещата двете страни обсъдиха ефектите на прилаганите от компанията прилага законова и под-законова нормативна рамка, необходима за работа по стандарти в съответствие с европейското законодателство, необходимо за работа в бранша и като фирма от верига на производствена верига.

Обсъдиха се социалната политика в компанията и възможностите за бъдещо сътрудничество между както между двете страни, така и възможностите за прилагане на добрите практики на предприятието от доставчиците и под-изпълнителите му.


№: BG05M9OP001-1.012-0001

Вход за потребители

Партньори