Sidebar

Среща между представители на КНСБ и Рока България АД

На 07.10.2016 в гр. Каспичан, в рамките на проект № BG05M9OP001-1.012 “Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“, се проведе посещение в предприятие Рока България АД.

На срещата присъстваха и представители на основната синдикалната организация в предприятието, представител на синдикалната федерация в бранша, както и представител на Регионалния съвет на КНСБ в регион Шумен.

На срещата двете страни обсъдиха добрите практики на компанията по отношение на прилаганата законова и под-законова нормативна рамка, необходима за работа по стандарти в съответствие с европейското законодателство, необходимо за работа в бранша и като фирма от верига на производствена верига.

Обсъдиха се и възможностите за бъдещо сътрудничество между както между двете страни, така и възможностите за прилагане на добрите практики на предприятието от доставчиците и под-изпълнителите му.


№: BG05M9OP001-1.012-0001

Вход за потребители

Партньори