Sidebar

Шведски интерес към проекта за достоен труд

Проектът „Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“ предизвика интерес дори и далечна Швеция.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров обсъди предизвикателствата и възможностите, които проектът създава, с ръководството на СКФ Берингс – компания, базирана в Сопот. На срещата присъстваше и почетният консул на Швеция Йоран Свенсон.

Двамата обсъдиха характеристиката на бизнес средата в България, както и възможностите за инвестиции у нас от страна на скандинавската държава.

Проекът „Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“ се осъществява съвместно с КРИБ и БСК, а целта му е да се подобрят условията на труд, да се  повиши качеството на работните места в малките  и средни предприятия - част от производствените вериги и веригите на стойността на многонационалните компании и други големи фирми,  чрез усъвършенстване на системите и механизмите за подпомагане прилагането на трудови, осигурителни и екологични стандарти в МСП.


№: BG05M9OP001-1.012-0001

Вход за потребители

Партньори