Sidebar

И най-голямата българска мина се включва в проекта на КНСБ

Най-големият производител на въглища – „Мини Марица-Изток“, ще се включи в проекта на КНСБ „Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“.

Това стана ясно на среща на президента на КНСБ Пламен Димитров и изпълнителният директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД Андон Андонов. На стартовата среща бяха представени основните цели на проекта, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ и предложенията за сътрудничество.

„Мини Марица-изток“ ЕАД е избрано, тъй като има значими място както в българската икономика, така и за своите доставчици и подизпълнители в България.

Основната цел на проекта на най-голямата синдикална организация е да се подобрят условията на труд, да се повиши качеството на работните места чрез усъвършенстването на системите и механизмите за подпомагане прилагането на трудови, осигурителни и екологични стандарти.


№: BG05M9OP001-1.012-0001

Вход за потребители

Партньори