Sidebar

Главните въпроси?

Каква е ролята на предприятията от веригите за доставки за българската икономика и за пазара на труда ?

Какви са конкретните проблеми и затруднения на различните МСП и конкретно на участниците във веригите за доставки ?

Какво е състоянието на основните трудови и социални права в предприятията от веригите за доставки в България? Как се спазват  изискванията за социално-осигурителните плащания ?

Как се спазват  изисквания за защита на околната среда и защита на потребителите?

До колко и как МНК, техните поделения в България  и големите национални компании изискват от предприятията от веригите си за доставки да спазват определени правила ?