Sidebar

На 25.10.2016г, в гр. Разград, в рамките на проект № BG05M9OP001-1.012 “Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“, се проведе посещение в предприятие Амилум България ЕАД.

Прочети още...

Днес 25.10.2016г, в гр. В. Търново, в рамките на проект № BG05M9OP001-1.012 “Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“, се проведе посещение в предприятие Аполон 95 ООД.

Прочети още...

На 25.10.2016г, в гр. В. Търново, в рамките на проект № BG05M9OP001-1.012 “Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“, се проведе посещение в предприятие Болярка АД.

Прочети още...

На 24.10.2016г, в гр. Сеново, в рамките на проект № BG05M9OP001-1.012 “Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“, се проведе посещение в предприятие Каолин АД.

Прочети още...

Днес 24.10.2016г, в гр. Русе, в рамките на проект № BG05M9OP001-1.012 “Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“, се проведе посещение в предприятие Маркам АД.

Прочети още...

№: BG05M9OP001-1.012-0001

Вход за потребители

Партньори