Sidebar

На 11.10.2016г, в гр. Плевен, в рамките на проект № BG05M9OP001-1.012 “Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“, се проведе посещение в предприятие Корус Билдинг Систъмс България АД.

Прочети още...

На 11.10.2016г, в гр. Свищов, в рамките на проект № BG05M9OP001-1.012 “Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“, се проведе посещение в предприятие Свилоцел ЕАД.

Прочети още...

На 10 октомври - 2016 г. в зала „Плевен“ в едноимения град се състоя разширено заседание на РС на КНСБ. В него взеха участие инж. Пламен Димитров – президент на Конфедерацията,  Пламен Нанков – вицепрезидент, Николай Недев – изпълнителен секретар, Янчо Андонов – председател на РС на КНСБ в Плевен и 140 синдикалисти. По време на заседанието бяха дискутирани актуални теми свързани със социално-икономическата ситуация в страната и конкретно с увеличаване на доходите на трудещите се,  с ниския демографски прираст и други теми.

Прочети още...

На 10.10.2016г, в гр. Плевен, в рамките на проект № BG05M9OP001-1.012 “Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“, се проведе посещение в предприятие Мизия 96 АД.

Прочети още...

На 10.10.2016г, в гр. Луковит, в рамките на проект № BG05M9OP001-1.012 “Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“, се проведе посещение в предприятие Винербергер ЕООД.

Прочети още...

№: BG05M9OP001-1.012-0001

Вход за потребители

Партньори