Sidebar

Среща между представители на КНСБ и “Булярд - Корабостроителна Индустрия” АД

На 05.10.2016г, в гр. Варна, в рамките на проект № BG05M9OP001-1.012 “Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“, се проведе посещение в предприятие “Булярд - Корабостроителна Индустрия” АД

Прочети още...

Среща между представители на КНСБ и КРЗ Одесос АД

Днес 05.10.2016 в гр. Варна, в рамките на проект № BG05M9OP001-1.012 “Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“, се проведе посещение в предприятие КРЗ Одесос АД.

Прочети още...

Стартира Кампания за достоен труд и права в предприятията на подизпълнителите

Днес, 04.10.2016г, стартира национална кампания за „Достоен труд на доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“. Това е проект, който ще се осъществява от КНСБ в партньорства с БСК и КРИБ.

Прочети още...

Среща между представители на КНСБ и Кох и ноор Хемусмарк

Днес 04.10.2016, в гр. Бургас се проведе среща между представители на КНСБ и Кох и ноор Хемусмарк като част от кампанията по Проект  BG05M9OP001-1.012“Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Прочети още...

Среща между представители на КНСБ и ръководството на предприятие ПМУ АД София

На 04.10.2016, в гр. в рамките на проект № BG05M9OP001-1.012 “Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“, се проведе посещение и среща с ръководството на предприятие ПМУ АД София.

Прочети още...

№: BG05M9OP001-1.012-0001

Вход за потребители

Партньори