Sidebar

Среща между представители на КНСБ и Карина АД

На 04.10.2016г в гр. Карнобат, в рамките на проект № BG05M9OP001-1.012 “Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“, се проведе посещение и среща в предприятие Карина АД.

Прочети още...

Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании

На 19 май 2016 г. в гр. София, хотел „Балкан” се проведе Национална конференция на тема: “Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“.Основната цел на форума беше да разгледа в глобален и национален контекст проблема за прилагане и спазване на националните и международни стандарти и правни норми в предприятията от  производствените вериги на многонационалните компании (МНК) и големи национални предприятия.

Прочети още...

№: BG05M9OP001-1.012-0001

Вход за потребители

Партньори